Trestné oblasti

Trestné oblasti

Vodní překážky a další přírodní „nástrahy“ ke hře neodmyslitelně patří. Bez nich by golf nebyl golfem – nebo by rozhodně neskrýval tolik výzev a zábavných okamžiků při hledání a lovení míčků. Znáte pravidla trestných oblastí?

Trestnou oblastí může Soutěžní výbor označit cokoli (rybník, potok, strouhu, křoví, skálu, les či jinou oblast, ze které je odehrání míče složité či nemožné).

Trestné oblasti bývají značeny žlutě nebo červeně. 🟨🟥

V obou případech má hráč možnost spustit míč jednak na původní místo, odkud právě zahrál ránu, nebo dozadu po linii směrem od jamky skrze místo, kde míč naposledy překročil okraj trestné oblasti. U červené trestné oblasti pak existuje navíc možnost spustit míč do dvou délek hole od takového místa (ale ne blíže jamce).

A proč vlastně neoznačit všechny složitější úseky červeně? V obtížných místech je to možnost, nicméně golfistům by toto značení snížilo výzvu, zamýšlenou architektem. A to by byla velká škoda! Příkladem jsou např. ostrovní greeny, kdy je nejčastějším řešením žluté označení a drop zóna jako doplňková možnost.

Často záleží na místní situaci a rozhodnutí Soutěžního výboru.

Odehrání míče z trestné oblasti se neliší od zahrání míče v poli – golfista může založit, dotknout se vody, odstranit si volné přírodní předměty nebo provést normální cvičný švih (zde došlo ke změnám v pravidlech). Míč se nesmí pohnout a nelze si svou přílišnou vynalézavostí šance vylepšit – to ale platí i při hře v poli.

A když se rána nepovede a další hra z trestné oblasti není možná? Hráč může ránu z daného místa opakovat, může využít spouštění mimo vodu po linii nebo (v případě červeného označení) do strany na dvě hole. Může také opakovat ránu z místa, kde byl naposledy mimo trestnou oblast (např. jít zpátky na odpaliště). Všechny tyto možnosti znamenají pro hráče jednu trestnou ránu. Rozhodně stojí za to zapřemýšlet, která možnost je nejvýhodnější.

Trestná oblast (nebo její část) může být prohlášena za oblast se zákazem hry.

Máte nějaké veselé zážitky s hledáním míčků nebo s vodními překážkami?

A nebo naopak nějaké nesrovnalosti v konkrétních situacích?

Zdroj: cgf.cz