Hledání míče

Hledání míče 👀

Míč se hraje, jak leží. Tomu ale často předchází jeho, ne vždy jednoduché, hledání.

(V některých situacích můžeme pokračovat, aniž bychom ho našli – v trestné oblasti nebo v abnormálním stavu hřiště, případně pokud nám ho třeba ukradl procházející kolemjdoucí.)

A co v případě, kdy jsme míč zahráli do nepřehledného místa a nevidíme jej? Golfista může přesouvat volné předměty, písek, vodu, rozhrnout rostliny ale vždy v rámci „řádného hledání“ a „rozumných kroků“. Znamená to, že pokud nám míč spadne například do kopřiv, můžeme je rozhrnout a procházet, nemůžeme ale všechny pokosit a oblast kolem zadupat a úmyslně zničit. V případě porušení pravidel a vylepšení polohy míče dostává golfista dvě trestné rány nebo ztrácí jamku.

Často se stává, že na míč během hledání šlápneme nebo do něj někdo kopne a pohne s ním. Míč se vždy vrací na původní (odhadnuté) místo. Míč lze nově umístit (není nutné ho spouštět) a tak alespoň nezapadne nikam hluboko.

Golfista může míč hledat maximálně tři minuty a tato úprava má sloužit ke zrychlení hry (původně byl časový limit pět minut). Čas běží od chvíle, kdy jej začne hledat hráč, jeho nosič, případně partner či jeho nosič 🕵️‍♀️

Je potřeba o to více míč sledovat a alespoň přibližně odhadnout oblast, kde by mohl být. Přesun na jiné místo už byste totiž nemuseli stihnout.

A jak je to s provizorním míčem?
Provizorní míč by měl hráč zahrát v případě, že si není jistý, zda svůj míč dokáže najít (jinde než v trestném území). Je potřeba jej nahlásit, v opačném případě by se jednalo o novou ránu. Lze jej zahrát i dříve, než je míč prohlášen za ztracený. Může s ním hrát dál až tam, kde asi leží původní míč. Pokud byl odehrán provizorní míč i z tohoto místa, stává se míčem ve hře.

Cílem hraní provizorních míčů je zrychlení hry.

V případě ztraceného míče nebo míče v autu má hráč jedinou možnost, opakovat ránu z předchozího místa. U běžných volných her ale využívá také místní pravidlo – „míč jsme nenašli, hodím si ho tady, ať se nemusím vracet“. V rámci daného místního pravidla lze míč spustit dokonce až na fairwayi na úrovni předpokládané polohy ztraceného míče, případně místa posledního přechodu hranic hřiště – s dvěma trestnými ranami. Pravidlo může být vymezeno na konkrétní jamku či oblast. Toto pravidlo rozhodně nelze očekávat během turnajů a her s profíky, u přátelské hry se s ním ale setkat můžete.

Zdroj: cgf.cz